PortfelPortfel KWL

Docelowa alokacja przedstawia się następująco:


Co trakuje?ETFalokacja w %
USAVTI45.00%
ChinyGXC10.00%
Reszta ŚwiataVXUS35.00%
ObligacjeBNDW10.00%

W uproszczeniu: 90% akcje, 10% obligacje. Część akcyjna ma w przybliżeniu odwzorowywać kapitalizację całego świata.

Do swojego portfolio doważam Chiny, ze względu na ich niedoszacowanie w ETF'ach śledzących cały świat. Jest to związane z ograniczeniami, jakie są nałożone na akcje typu A w Chinach. Są one dostępne tylko dla chińskich inwestorów oraz zagranicznych inwestorów posiadających odpowiednie zezwolenia. Równocześnie akcje typu A stanowią największy segment akcji w Chinach.

Pozostałą część portfela stanowi gotówka.
* Od początku prowadzenia portfela (grudzień 2016) dorzucam miesięcznie około 4500 CHF.
* W marcu 2020, za około 55000 złotych z części gotówkowej dokupiłem ETFy.

Stara wersja portfela

Stara wersja portfela dzieliła się na część główną oraz "spekulacyjną". Część spekulacyjna również składała się z ETFów, jednak skoncentrowanych na konkretnych sektorach, które według mnie mają świetlaną przyszłość.

Część główna:


Co trakuje?ETFalokacja w %
USAVTI35.00%
ChinyGXC10.00%
Reszta ŚwiataVXUS35.00%
SurowceDBC/PDBC6.67%
Metale SzlachetneGLTR6.67%
ObligacjeBND6.67%

Część spekulacyjna:


Co trakuje?ETFalokacja w %
Sektor GierGAMR33.33%
MarihuanaMJ33.33%
KryptowalutyHODL33.33%

Portfel ten uprościłem do aktualnej wersji w Październiku 2019. Główne powody:

  • Nassim Taleb powiedział kiedyś, że wzrost x nie oznacza wzrostu f(x). Inwestowanie w sektory mające duży potencjał do wzrostu nie oznacza, że uda mi się na nich zarobić.
  • Chciałem pozbyć się surowców oraz złota (przynajmniej z portfela elektronicznego;). Obligacje wydają się być wystarczającą przeciwwagą do akcji.
  • Często zaprzątałem sobie myśli rozważaniami o doborze sektorów do części spekulacyjnej. Przecież są jeszcze ETFy celujące w tak przyszłościowe sektory jak autonomiczne auta, produkcję baterii, sztuczną inteligencję, zieloną energię, ochronę zdrowia, itd. Wolę jednak mieć w głównym portfelu spółki zajmujące się każdym z tych tematów.
  • Mniej ETF'ów to mniej pracy :)
Portfel ten posiadał również część gotówkową.

Komentarze